Титан фиттнес нь 2017 онд байгуулагдан үйл ажиллагаагаа эхэлсэн бөгөөд энэ хугацаанд мэргэжилийн түвшний 2 тамирчинг бэлтгэн гаргасан байна. Манай фиттесийн багш нар нь Улсын болон  хотын хэмжээний тэмцээнүүдэд байнга амжиллтай оролцдог туршлагатай тамирчин дасгалжуулагчид ажиллаж байна.

Мэдээлэл алга байна.